I Mose

Fjellviser skrevet av Eivind Høstmark Borge


Lenker til venstre


Litt om oss

Dagens fjellværLenker til høyre

Hør vår musik!

Bilder

Konserter

June 2012 - Sjarkfestivalen
Video fra Sjarken

Mai 2012 - Dreamcatcher i Trosmø

Mars 2012 - Viseklubben Spelt

· by thinf.net